Elérhetőségek

Nárai Község Önkormányzata

Cím: 9797 Nárai,
Petőfi Sándor u. 41.
Telefon:
+36/94/511-403
E-mail:
penzugy@narai.hu
igazgatas@narai.hu


Csapadékvíz elvezetés Nárai községben TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00012

Csapadékvíz elvezetés Nárai községben

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00012

Kedvezményezett neve: Nárai Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Nárai községben

Szerződött támogatás összege: 130 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2023. 10. 15.

 

A projekt Nárai Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol legsürgetőbb a beavatkozás (Petőfi Sándor utca).

 

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

 

Specifikus célok:

•          A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével

•          A vizek helyben tartásának elősegítése

 

Általános fejlesztési igény:

Nárai községben a Petőfi Sándor utca egy jelentős szakaszán a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől. A családi házas területen a csapadékvizeket a meglévő nyílt árokrendszer felújításával és bővítésével kell összegyűjteni és elvezetni, lehetőség szerint a befogadó vízfolyásig.

Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:

Nárai területén a Petőfi Sándor utcai csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő nyílt árkok burkolásával, a hiányzó szakaszok kialakításával és ezen csapadékvíz elvezető rendszer méretezése a megváltozott éghajlati viszonyoknak megfelelően.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes a ajánlattevővel aláírásra került a kivitelezési szerződés. Ezzel lezárult az előkészítési szakasz. A nyertes ajánlattevő a NÉMETH Térburkoló, Útépítő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 18-09-104204, Adószám: 11959506-2-18, Székhely: 9800 Vasvár, Alkotmány út 60.), a szerződés 2023. március 17-én került aláírásra, majd a munkaterület átadás-átvételi eljárás 2023. április 19-én zárult. A kivitelezés ezek után megkezdődött.

A munkálatok a meglévő közművek kutatóárkos feltárásával és így azok elhelyezkedésének pontosításával kezdődtek. A közműfeltárások előrehaladásával megkezdődtek munkaárkok gépi földmunkái, melyet követően az ágyazó rétegek beépítése után folyamatában épült a tokos műanyagcsöves csatornahálózat. A csőfektetési munkákkal párhuzamosan folytak a munkaárkok homokoskaviccsal történő visszatöltése és tömörítése. A vizsgált időszak alatt lefektetésre került a teljes gravitációs csatorna gerincvezeték, valamint rákötésre kerültek az ingatlanok kifolyóvezetékei.

A kivitelezés készültségi foka 50 %.

Az 50%-os készültség fotódokumentációja a következő linken érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/1t9A4m7HLWL642xDNPFay0ibwAOypbb-e?usp=sharing

A munkálatok a csapadékcsatorna fölé tervezett beton folyókák építésével folytatódtak a betonágyazatok utókezelésével. A folyókaépítésekkel párhuzamosan beépítésre kerültek a tervezett tisztító és víznyelőaknák fedlapjai. Ezen munkálatokat követően a megbontott és a földmunkák során megrongálódott járdaszakaszok helyreállítása történt betonágyazat és aszfalt felső réteg beépítésével. A járdaépítési munkákat követően és azzal párhuzamosan befejezésre kerültek a finom tereprendezési munkák és beépítésre került a zúzalékos terítés. Ezzel párhuzamosan a kapubejárók helyreállítását is elvégezte a Vállalkozó a járdaburkolatok rétegrendjével azonos minőségben.

2023. június 19-én a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezés készültség foka 100 %.

A 100%-os készültség fotódokumentációja a következő linken érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/145BDj_q_j9JjuVhSlawK-SoLnNHBtVxl?usp=sharing

Szemléletformálási tevékenység megvalósult. 

A szemléletformálás dokumentációja a csatolt fájlok között megtekinthető.

 

Csapadékvíz elvezetés Nárai községben TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00012

Letöltés


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Nárai Község Önkormányzata - Magyar